[ cz | en ]
zapnout styl

NITROX - Často kladené otázky

CO je NITROX neboli EANx?

Nitrox je každá kombinace dusíku a kyslíku. Nitrox dýcháme od samotného narození. Vzduch, který dýcháme, je složen přibližně z 21% kyslíku a 79% dusíku. Směsi dusíku s větším obsahem kyslíku než 21% se nazývají obohacený vzduch – Nitrox (EANx). Běžně používané směsi EANx jsou EAN 32 (32%kyslíku, 68% dusíku) a EAN 36 (36% kyslíku, 64% dusíku). Speciální dekompresní tabulky pro tyto směsi EANx přizpůsobené potřebám uživatele jsou k dostání ve vodovzdorném provedení. V dnešní době již každý renovovaný výrobce potápěčských počítačů má v programu model pro Nitrox.

Kdo EANx používá?

EANx byly použity poprvé v roce 1912 a více než 30 let se ve značné míře používají v komerčních organizacích a v armádě. Používají se také v oblasti medicíny jako terapeutické plyny. Vyspělí potápěči využívají výhod EANx při potápění v jeskyních, k vrakům, podmořskému sběru a v mnoha dalších aplikacích potápění.

Je Nitrox pro velké hloubky?

Mnozí potápěči se mylně domnívají, že se EANx používají jen pro hloubkové ponory, Ve skutečnosti leží ideální hloubky pro používání EANx v pásmu 12 až 40 m, což jsou standardní hloubky rekreačního potápění.

Jak je to u Nitroxu s toxicitou kyslíku?

Jakožto držitelé oprávnění pro potápění se vzduchem jste se naučili, jak sledovat absorbci dusíku pomocí soustavy dekompresních tabulek. Čím je hloubka větší, tím je v důsledku hromadění dusíku v organismu kratší přípustná doba pobytu na dně bez stupňovité dekomprese. Toxicita kyslíku (jak vzdušného, tak obsaženého v Nitroxu) vstupuje do hry obvykle ve větších hloubkách, než je standardní pásmo rekreačního potápění (12 až 40 m). Potápěčské tabulky pro EANx poskytují spolehlivou, opatrnou a snadnou cestu k ponorům do 12 až 40 m s využitím výhod EANx.

 

Jaké má EANx výhody?

Potápění s EANx má proti potápění se vzduchem řadu výhod. Patří k nim zejména:

  1. Používají-li se EANx a ponor se přitom plánuje podle standardních ponorových tabulek nebo na počítači, zajišťují velmi vysoký bezpečnostní násobek. V tomto uspořádání je totiž skutečná absorbce dusíku taková, že odpovídá ponoru do hloubky o 3 až 6 m menší. Toto použití EANx je opravdu ideální pro ty potápěče, kteří si prostě přejí potápět se vší opatrností, pro ty, kteří už nejsou tak mladí, či ty, kteří nejsou zrovna v nejlepší fyzické kondici.
  2. Významné prodloužení doby pobytu na dně nevyžadující stupňovitou dekompresi.
  3. Snížení pravděpodobnosti vzniku dekompresní (“kesonové”) nemoci.
  4. Mírné omezení dusíkového opojení.
  5. Zkrácení doby dekomprese v případech, kdy byla překročena bezdekompresní mez.
  6. Snížení únavy po ponoru (jak tvrdí četní potápěči, jež EANx používají).
 

Pořád čtu, že je Nitrox riskantní. Je to pravda?

Někteří z těch, kdo zpochybňují používání EANx, nemají certifikaci, zkušenosti a dostatečné vědomosti k tomu, aby mohli kvalifikovaně psát a vydávat soudy o rekreačním používání Nitroxu. Při správném výcviku jsou rizika potápění s EANx podobná jako při potápění se vzduchem. Oba způsoby kladou přísná omezení na hloubku a dobu ponoru. Podobná je také léčba dekompresní nemoci s používáním vzduchu nebo EANx v rekompresních komorách.

 

Existují nějaké zvláštní požadavky na vybavení pro EANx?

Jak pro EAN 32 tak pro EAN 36 lze používat standardní potápěčské přístroje s otevřeným okruhem. Lahve EANx mají barevné kódové označení a jsou určeny pouze pro tyto plyny. Vaši běžně používanou automatiku můžete použít také k dýchání max. do EAN 40.

Kde mohu EANx dostat?

Kdekoliv. Doba, kdy byl pro běžného potápěče nitrox obtížné sehnat, ji již dávno pryč. Dostanete jej při Vašich cestách na každé kvalitní bázi a v České republice již snad v každé plnírně, kde jste doposud plnili vzduch.

Musím mít pro používání EANx oprávnění?

Ano! Naše škola IANTD TresPresidentes.com nabízí úplnou soustavu pokračovacích kurzů.

Zpět

links: free electric